Asertivní techniky v praxiDATUM:  2016

PŘÍNOSY:
Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce v zátěžových situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti "udržet" si hlavu nad vodou a zachovat glanc" i v situacích konfliktních. Osvojí si asertivní komunikační techniky a prostřednictvím kamerových technik a modelových situací se je budou snažit „dostat pod kůži“ tak, aby je pak aplikovali i ve své denní praxi.

LEKTOR: Odborný lektor společnosti LARRA CZ s.r.o.

MÍSTO KONÁNÍ:
Praha, Hradec Králové, či dle potřeb zadavatele.

BONUS:
každý účastník obdrží písemný psychologický osobnostní profil vypracovaný od lektora.

OBSAHOVÉ PRIORITY:

Principy asertivní komunikace. Typy nekonstruktivního chování. Diagnóza vlastního stylu jednání a reagování v emočně nepříjemných situacích.  Asertivní techniky • přeskakující gramodeska • dovednost přijímat i poskytovat kritiku a ocenění • negativní dotazování a ignorování • dovednost odmítání, požádání o laskavost • kompromisní řešení vypjatých situací. Test asertivity.
Vznik a typy konfliktů. Zdroje konfliktů. Konstruktivní přístup k řešení konfliktů . Dovednost zvolit optimální strategii v konflitu. Individuální práce s vnitřními konflikty. Strategie jednání v konflktu.
Základní strategie řízení konfliktu a jejich flexibilní využití podle partnera v dialogu a dle situace – nácvik prostřednictvím modelových situací a kamerových technik – zpětná vazba účastníkům. Diagnostika individuálního přístupu ke konfliktu – test. Pozitivní přínos konfliktů pro firemní komunikaci. Role v týmu a týmová kooperace.
Trénink slovní pohotovosti, korekce nežádoucích faktorů v neverbální komunikaci.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou za pomoci svičení, testů, modelových situací, zpětných vazeb pomocí videopřehrávek a diskusí. Každý účastník dostane doporučení, které komunikační dovednosti dále rozvíjet a kultivovat tak, aby prohloubil svůj osobnostní potenciál.

Cena

Cena bez DPH: 2 490,00   Cena s DPH: 2 490,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.