Asistentka a efektivní komunikace pro asistentkyDATUM:   2016 - dvoudenní akce

PŘÍNOSY:
Cílem kurzu je objasnit účastnicím příčiny nejčastějších komunikačních „zádrhelů“, ukázat a natrénovat techniky asertivního řešení vypjatých situací a dokázat komunikovat profesionálně a v klidu i v situacích, kdy obvykle mají tendence ztrácet nadhled. Interaktivní kamerové techniky umožní odhalit dosud neznámé faktory v komunikaci účastnic. Účastnice budou motivovány k osvojení si proaktivních komunikačních postojů a společně s lektorkou vytipují problematické situace ve své práci. Uvědomí si též své silné stránky, na kterých mohou stavět.

BONUS:
každá účastnice obdrží písemný  psychologický profil své osobnosti od lektorky – psychodiagnostičky.

LEKTOR:
Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.)

MÍSTO KONÁNÍ:
Praha, Hradec Králové či dle potřeb zadavatele

OBSAHOVÉ PRIORITY:


Principy efektivní neverbální komunikace – jak se dobře profesionálně prezentovat • 1.dojem, účinek vzdálenosti, správná nterpretace gest druhých  - trénink, odstanění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.), práce s manipulátorem a jeho zvládnutí pomocí neverbální oblasti.
Zásady efektivní verbální komunikace – časté chyby, nešvary, silná a pozitivní sdělení – trénink přesvědčivé komunikace. Principy správného naslouchání, techniky kladení otázek - praktický nácvik • trénink slovní pohotovosti jako komunikační výhody.
Zásady asertivního jednání, principy asertivity a test, asertivní komunikační metody, aneb jak se domluvit s jakýmkoli typem klienta i šéfa – přímý nácvik modelovými situacemi • jak řešit vypjaté konfliktní situace na pracovišti i mimo a přitom nevypadnout z profesní role  - Test strategií v konflktu • Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky.
Zvládání stresu jako podmínka uvolněné komunikace na pracovišti – individuální test stresových příčin • antistresové metody první pomoci – jak ustát zuřícího šéfa a jiné zátěžové okamžiky • principy hospodaření s časem jako podmínka nestresové komunikace • Relaxační techniky.
Individuální psychologický test a písemná psychologická osobnostní charakteristika pro každou účastnici.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou za využití videopřehrávek a zpětných vazeb, testů, modelových situací, cvičení a diskusí. Každý účastník odejde s informací, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti kultivovat a rozvíjet tak, aby získal jistotu v profesním i osobním jednání.

Cena

Cena bez DPH: 3 390,00   Cena s DPH: 3 390,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.