Efektivní komunikace 1DATUM:  2016 - dvoudenní

PŘÍNOSY:
Prostřednictvím tréninkových metod frekventanti získají potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Účastníci budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového faktoru chování a jednání při profesním kontaktu vně i uvnitř firmy, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka – psycholožka  zanalyzuje jejich možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit lépe a sebevědoměji.  Součástí je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů postřednictvím kamerových technik, kdy každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu od lektorky, a modelové situace přímo z praxe účastníků či na míru šité jejich potřebám.

BONUS:
každý účastník obdrží písemný  psychologický profil své osobnosti vypracovaný od lektorky – psychodiagnostičky.

LEKTOR:
Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská  pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.)

MÍSTO KONÁNÍ:
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové, Praha (centrum) či dle potřeb zadavatele.


OBSAHOVÉ PRIORITY:

Základy neverbální a verbální komunikace – první dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých • komunikace a fyzický kontakt – odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) - přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace – praktický trénink.

Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky • efektivní slovní formulace (odbourání slovního „salátu“), ucelená sdělení  a pozitivní vyjadřování • překážky a pravidla efektivního naslouchání • techniky kladení otázek.
Trénink úspěšné sebeprezentace a rétorické pohotovosti.

Dovednosti asertivního jednání – diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích: Testy asertivity • asertivní práva • techniky, principy • 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání.

Komunikace a řešení konfliktů - konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích • strategie zvládání konfliktu . Komunikace ve vedoucím postavení • typologie konfliktních jedinců • sebevědomá prezentace jako cesta z bludného komunikačního kruhu. Nácvik řešení konfliktů prostřednictvím modelových situací.

Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky.

Diagnostika vlastního psychologického osobnostního profilu.

Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou za využití zpětných vazeb pomocí videopřehrávek, cvičení, psychologických testů a modelových situací. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj interakční osobnostní potenciál. „Bonbonkem“ je též skupinová písemná zpětná vazba  každému účastníku (volitelné).

Cena

Cena bez DPH: 3 590,00   Cena s DPH: 3 590,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.