EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRES MANAGEMENTDATUM:  2016

MÍSTO KONÁNͨ:

Praha, Hradec Králové či dle potřeb zadavatele

PŘÍNOSY:
Seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.

BONUS:
každý účastník obdrží osobnostní psychologický profil od psychodiagnostičky - lektorky

LEKTOR:
Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně  LARRA CZ s.r.o.)

OBSAHOVÉ PRIORITY:

1. Základy Time managementu: Diagnostika individuálního vztahu k času • princip důležitého a naléhavého • určování priorit dle různých hledisek • Paretův princip a jeho užití v praktickém životě • analýza efektivního využití času • biorytmy a energetický cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, křivky výkonu • grafy využití času, metody krátkodobého a dlouhodobého plánování • týdenní a denní plánování • zloději času – interní a externí rušiče • nebezpečí odkládání – analýza.
2. Stres management, krizová komunikace:Komunikace jako stresogenní činitel • asertivní komunikační techniky • komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. • antimanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem • interpersonální konflikty jako psychická zátěž a cesty z nich • základní dovednosti delegování a jejich nácvik • individuální obranné mechanismy • vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová kooperace • základní mechanismy vzniku stresu • zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání • autodiagnostika aktuální stresové hladiny • relaxační a autoregulační techniky • využití stresu k osobnímu růstu.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, psychologických testů, cvičení, modelových situací a diskusí. Každý účastník odejde s doporučením, které oblasti v oblasti hospodaření s časem jsou pro něj lépe využitelné a které stresové faktory ho v současnosti nejvíce ohrožují.

Cena

Cena bez DPH: 2 490,00   Cena s DPH: 2 490,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.