Komunikujte s jistotouDATUM:  2016

PŘÍNOSY:
Prostřednictvím tréninkových metod jsou účastníci vedeni k získání potřebných komunikačních dovedností. Frenkventanti budou vedeni k rozvíjení žádoucí neverbální komunikace, budou rozvíjet své silné stránky verbálního projevu jako klíčového faktoru  přesvědčivosti  a eliminovat chybné a rušivé slovní návyky. Seminář proběhne za použití kamerových technik jako nejeefektivnější metody zpětné vazby pro účastníky.

LEKTOR:
Odborný lektor společnosti LARRA CZ s.r.o.

MÍSTO KONÁNÍ:
Praha, Hradec Králové či sídlo zadavatele.

BONUS:

Každý účastník obdrží písemný osobnostní psychologický profil od lektora.

OBSAHOVÉ PRIORITY:

Principy neverbální komunikace. Signály řeči těla • úspěšná sebeprezentace a řeč těla • komunikace a fyzický kontakt • psychologické přesilové hry a neverbální komunikace • shrnutí pravidel správné interpretace mimoslovní komunikace • neverbální přesilové hry a antimanipulační techniky. Praktický nácvik přesvědčivé neverbální sebeprezentace.
Principy efektivní verbální komunikace. Diagnostika vlastního výrazového komunikačního stylu • chybné slovní návyky • efektivní slovní komunikace (jak odbourat slovní vatu a zlozvyky) • zásady ucelených sdělení a pozitivního vyjadřování • překážky a pravidla efektivního naslouchání • techniky kladení otázek • trénink rétorické pohotovosti a slovního sebeprosazení s kontrolou individuálních  rušivých faktorů.
Závěrečný nácvik komplexní optimální verbální a neverbální prezentace.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, cvičení, testů a modelových situací. Každý účastník dostane informaci, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti kultivovat a rozvíjet tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.

Cena

Cena bez DPH: 2 490,00   Cena s DPH: 2 490,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.